Senin, 12 Desember 2011

Doa Penyerahan Keluarga Kepada Tuhan Yesus


facebook: MartHa Devi
twitter: TaThaTweeT
  by: Martha Devi   Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga Santo Yusuf di Nazaret.

   Kami sekeluarga berkumpul dihadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepada-Mu, raja dan pusat segala hati. Kami mohon,: tinggallah dirumah kami ini dan kuasailah kami.

   Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani, dimana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau, Putera Allah dan gembala hati kami.

   Ya, Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman injilMu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, dengan hormat-menghormati, tolong menolong dengan senang hati.

   Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilah yang cukup selalu berada dalam keluarga kami.

   Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat, dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami.

   Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami.

   Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan sela-lamanya. Amin.

4 komentar: