Senin, 12 Desember 2011

Doa Penyerahan Keluarga Kepada Tuhan Yesus


facebook: MartHa Devi
twitter: TaThaTweeT
  by: Martha Devi



   Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga Santo Yusuf di Nazaret.

   Kami sekeluarga berkumpul dihadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepada-Mu, raja dan pusat segala hati. Kami mohon,: tinggallah dirumah kami ini dan kuasailah kami.

   Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani, dimana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau, Putera Allah dan gembala hati kami.

   Ya, Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman injilMu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, dengan hormat-menghormati, tolong menolong dengan senang hati.

   Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilah yang cukup selalu berada dalam keluarga kami.

   Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat, dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami.

   Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami.

   Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan sela-lamanya. Amin.

Sabtu, 03 Desember 2011

Doa Kepada Hati Kudus Yesus


facebook: MartHa Devi
twitter: TaThaTweeT
  by: Martha Devi



  Ya Tuhan, aku berdoa, agar di rumahku ada damai, ketenangan dan sejahtera di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku, cinta kepada sesama dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan.

  Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin.

Doa Penyerahan Kepada Santa Familia


facebook: MartHa Devi
twitter: TaThaTweeT
  by: Martha Devi


O Yesus, pandanglah hamba-Mu yang bersujud di hadapan-Mu. Sekali lagi, kami persembahkan diri kami kepada-Mu suka duka kami, agar kami sekeluarga seperti rumah keluarga-Mu tetap menjadi baik, damai, suci, cinta dan teguh dalam iman. Lindungilah dan berkatilah kami yang hadir, pun yang tak hadir dan sayangilah mereka yang telah berpulang.

  O Maria, Bunda kekasih dan Bunda kami, mintalah kepada Yesus bagi keluarga kami masing-masing dan keluarga di seluruh dunia, supaya Ia menjadi tempat yang menentramkan begi bayi-bayi kami, tempat yang mendewasakan kaum muda kami, serta harapan bagi cita-cita mereka.

  O Yosef, pemelihara suci Yesus dan Maria, bantulah kami dengan doamu dalam segala kebutuhan hidup kami, jagalah yang sakit dan yang menanti ajalnya, agar kami semua kelak bersama-sama denganmu dan Maria boleh dipersatukan dengan Yesus untuk selama=lamanya.
 Amin.



Doa Untuk Para Biarawan-biarawati dan Selibater Awam


facebook: MartHa Devi
twitter: TaThaTweeT
  by: Martha Devi


    Bapa yang menyayangi kami, Engkau memiliki segala sesuatu. Seluruh alam semesta Kau ciptakan, dan Kau sediakan bagi kami. Bantulah seluruh Gereja, terutama para biarawan-biarawati dan selibater awam, agar senantiasa hidup dalam syukur pada harta milik-Mu itu. Mampukanlah para biarawan-biarawati dan selibater awam, menjadi tanda dan sarana kerajaan-Mu dengan kaul kemiskinannya bahwa hanya Engkaulah milik pusaka umat manusia.

   Putera Bapa, Engkau sungguh semartabat dengan Bapa, namun Engkau sudi menjelma menjadi manusia. Tolonglah seluruh Gereja, khususnya para biarawan-biarawati dan selibater awam, supaya bercermin pada ketaatan-Mu kepada Bapa. Dampingilah para biarawan-biarawati dan selibater awam, untuk menjadi tanda dan sarana kerajaan-Mu dengan kaul ketaatannya.

   Roh Kudus, Roh yang terbit dari Bapa dan Putera, Engkau penghibur dan sumber segala cinta kasih, sentuhkanlah daya cinta kasih-Mu kepada seluruh Gereja, khususnya para biarawan-biarawati dan selibater awam, untuk mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya persaudaraan sejati seluruh manusia. Urapilah para biarawan-biarawati dan selibater awam, untuk mewujudkan kerajaan cinta kasih dengan kaul keperawanannya, sehingga kaih sayang-Mu meresapi semua dengan persaudaraan.

   Allah, sumber segala cinta, panggillah para muda-mudi kami, untuk semakin terbuka dan melihat cinta kasih-Mu. Jamalah mereka dengan cinta-Mu yang tak mengenal batas, sehingga mau mendengarkan dan mengikuti panggilan khusus menjadi imam, bruder, suster dan selibater awam. Demi kemuliaan-Mu dalam Kristus, Tuhan kami. Amin.




Jumat, 02 Desember 2011

Cara-cara Mencapai Kerendahan Hati

facebook: MartHa Devi 
twitter: TaThaTweeT
  by: Martha Devi


  • Berbicara sesedikit mungkin tentang diri sendiri.
  • Uruslah persoalan-persoalan pribadi.
  • Hindari rasa ingin tahu.
  • Jangan mencampuri urusan orang lain.
  • Terimalah pertentangan dengan kegembiraan.
  • Jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain.
  • Terimalah hinaan dan cacimaki.
  • Terimalah perasaan tidak diperhatikan, dilupakan dan dipandang rendah.
  • Mengalah terhadap kehendak orang lain.
  • Terimalah celaan walaupun anda tidak layak menerimanya.
  • Bersikaplah sopan dan peka, sekalipun seseorang memancing amarah anda.
  • Janganlah mencoba agar dikagumi dan dicintai.
  • Bersikaplah mengalah dalam perbedaan pendapat, walaupun anda yang benar.
  • Pilihlah selalu yang tersulit.
   Ibu Teresa